/ Từ Chức Nghiệp Yếu Nhất Trở Thành ''Thợ Rèn'' Mạnh Nhất / Chap 80

Từ Chức Nghiệp Yếu Nhất Trở Thành ''Thợ Rèn'' Mạnh Nhất Chap 80

The Weakest Occupation "Blacksmith," but It's Actually the Strongest

Yoshimura Hideaki, Kijima Ryuta
đang cập nhật
97,208
Con người của thế giới này được Thượng đế ban cho nghề nghiệp và vũ khí được gọi là Thần khí. Vũ khí con người tự tạo ra là rác thải. Đó là lý do tại sao, những nghề bị người đời khinh bỉ nhất là “Thợ rèn”, người có thể chế tạo và sửa đổi vũ khí. Nhân vật chính Relius đã có là kẻ xui xẻo khi được ban cho Chức Nghiệp yếu nhất đó,nhưng thực chất không phải vậy .

Từ Chức Nghiệp Yếu Nhất Trở Thành ''Thợ Rèn'' Mạnh Nhất chap 80 hinh 1Từ Chức Nghiệp Yếu Nhất Trở Thành ''Thợ Rèn'' Mạnh Nhất chap 80 hinh 2Từ Chức Nghiệp Yếu Nhất Trở Thành ''Thợ Rèn'' Mạnh Nhất chap 80 hinh 3Từ Chức Nghiệp Yếu Nhất Trở Thành ''Thợ Rèn'' Mạnh Nhất chap 80 hinh 4Từ Chức Nghiệp Yếu Nhất Trở Thành ''Thợ Rèn'' Mạnh Nhất chap 80 hinh 5Từ Chức Nghiệp Yếu Nhất Trở Thành ''Thợ Rèn'' Mạnh Nhất chap 80 hinh 6Từ Chức Nghiệp Yếu Nhất Trở Thành ''Thợ Rèn'' Mạnh Nhất chap 80 hinh 7Từ Chức Nghiệp Yếu Nhất Trở Thành ''Thợ Rèn'' Mạnh Nhất chap 80 hinh 8Từ Chức Nghiệp Yếu Nhất Trở Thành ''Thợ Rèn'' Mạnh Nhất chap 80 hinh 9Từ Chức Nghiệp Yếu Nhất Trở Thành ''Thợ Rèn'' Mạnh Nhất chap 80 hinh 10Từ Chức Nghiệp Yếu Nhất Trở Thành ''Thợ Rèn'' Mạnh Nhất chap 80 hinh 11Từ Chức Nghiệp Yếu Nhất Trở Thành ''Thợ Rèn'' Mạnh Nhất chap 80 hinh 12Từ Chức Nghiệp Yếu Nhất Trở Thành ''Thợ Rèn'' Mạnh Nhất chap 80 hinh 13
Chapter 80

CHƯƠNG MỚI NHẤT