/ The New Gate / Chap 92

The New Gate Chap 92

The New Gate

Miwa Yoshiyuki, Kazanami Shinogi
đang cập nhật
75,956
"The new gate" là một game online thu hút hàng nghìn người chơi tham gia. Khi trò game trở thành một nơi chết chóc, nhờ vào Shin, một trong người chơi mạnh nhất đá đánh bại chùm cuối và giải thoát mọi người. Nhưng sau khi chiến thắng, Shin bị một tia sáng chiếu vào và kéo anh ta tới thế giới game đó 500 năm sau và bị mắc kẹt luôn trong đó

The New Gate chap 92 hinh 1The New Gate chap 92 hinh 2The New Gate chap 92 hinh 3The New Gate chap 92 hinh 4The New Gate chap 92 hinh 5The New Gate chap 92 hinh 6The New Gate chap 92 hinh 7The New Gate chap 92 hinh 8The New Gate chap 92 hinh 9The New Gate chap 92 hinh 10The New Gate chap 92 hinh 11The New Gate chap 92 hinh 12The New Gate chap 92 hinh 13The New Gate chap 92 hinh 14The New Gate chap 92 hinh 15The New Gate chap 92 hinh 16The New Gate chap 92 hinh 17The New Gate chap 92 hinh 18The New Gate chap 92 hinh 19The New Gate chap 92 hinh 20The New Gate chap 92 hinh 21The New Gate chap 92 hinh 22The New Gate chap 92 hinh 23The New Gate chap 92 hinh 24The New Gate chap 92 hinh 25The New Gate chap 92 hinh 26The New Gate chap 92 hinh 27The New Gate chap 92 hinh 28The New Gate chap 92 hinh 29The New Gate chap 92 hinh 30The New Gate chap 92 hinh 31
Chapter 92

CHƯƠNG MỚI NHẤT