/ Shibatarian / Chap 8

Shibatarian Chap 8

Thế Giới Của Shibata

Katsuya Iwamuro
đang cập nhật
1,427
Vào mùa xuân năm 3 sơ trung, tôi tìm thấy Shibata dưới bóng cây hoa anh đào. Chúng tôi cùng nhau xem phim và trở thành bạn bè nhanh chóng, thậm chí lập kế hoạch làm phim cùng nhau cho lễ hội văn hóa của trường...nhưng có vẻ không ai ở trường biết cậu ấy. Tôi sẽ khiến cho Shibata được nhận ra và khiến cả thế giới biến thành Shibata. Đây là câu chuyện của, bởi, và dành cho Shibata. Hiện đang được chiếu ở rạp gần bạn nhất.

Shibatarian chap 8 hinh 1Shibatarian chap 8 hinh 2Shibatarian chap 8 hinh 3Shibatarian chap 8 hinh 4Shibatarian chap 8 hinh 5Shibatarian chap 8 hinh 6Shibatarian chap 8 hinh 7Shibatarian chap 8 hinh 8Shibatarian chap 8 hinh 9Shibatarian chap 8 hinh 10Shibatarian chap 8 hinh 11Shibatarian chap 8 hinh 12Shibatarian chap 8 hinh 13Shibatarian chap 8 hinh 14Shibatarian chap 8 hinh 15Shibatarian chap 8 hinh 16Shibatarian chap 8 hinh 17Shibatarian chap 8 hinh 18Shibatarian chap 8 hinh 19Shibatarian chap 8 hinh 20Shibatarian chap 8 hinh 21Shibatarian chap 8 hinh 22Shibatarian chap 8 hinh 23Shibatarian chap 8 hinh 24
Chapter 8

CHƯƠNG MỚI NHẤT