/ Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! / Chap 47

Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! Chap 47

Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou!

Yuuki Ryou, Naruse Chisato
đang cập nhật
54,611
Tại thế giới này, chỉ có mình tôi là có thể mạnh lên nhờ ăn những đá phép thuật! Tại vì nữ thần cảm thấy cái chết của tôi quá thương tâm nên quyết định cho tôi chuyển sinh và có một cuộc sống với, như bao nhiêu bộ thần sẽ trao sức mạnh mà main hằng mong muốn hoặc có thần thì ruồng bỏ main. Nhưng đây bà thần lại cho quay GACHA để lấy kĩ năng!! Và kỹ năng tôi nhận được lại là Phân hủy độc tố EX.... cái kỹ năng quái quỷ gì thế hả!!??

Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! chap 47 hinh 1Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! chap 47 hinh 2Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! chap 47 hinh 3Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! chap 47 hinh 4Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! chap 47 hinh 5Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! chap 47 hinh 6Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! chap 47 hinh 7Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! chap 47 hinh 8Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! chap 47 hinh 9Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! chap 47 hinh 10Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! chap 47 hinh 11Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! chap 47 hinh 12Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! chap 47 hinh 13Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! chap 47 hinh 14Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! chap 47 hinh 15Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! chap 47 hinh 16Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! chap 47 hinh 17Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! chap 47 hinh 18
Chapter 47

CHƯƠNG MỚI NHẤT