/ Grand Blue / Chap 89

Grand Blue Chap 89

Grand Blue Dreaming

Inoue, Kenji (Story), Yoshioka, Kimitake (Art)
đang cập nhật
192,929
Câu chuyện xoay quanh Kitahara Iori được bắt đầu một cuộc sống mới tại một trường đại học gần biển ở thành phố Izu. ở đó cậu gặp được một cô gái thích lặn và tiếp theo đó sẽ diễn biến thế nào đọc rồi sẽ rõ.

Grand Blue chap 89 hinh 1Grand Blue chap 89 hinh 2Grand Blue chap 89 hinh 3Grand Blue chap 89 hinh 4Grand Blue chap 89 hinh 5Grand Blue chap 89 hinh 6Grand Blue chap 89 hinh 7Grand Blue chap 89 hinh 8Grand Blue chap 89 hinh 9Grand Blue chap 89 hinh 10Grand Blue chap 89 hinh 11Grand Blue chap 89 hinh 12Grand Blue chap 89 hinh 13Grand Blue chap 89 hinh 14Grand Blue chap 89 hinh 15Grand Blue chap 89 hinh 16Grand Blue chap 89 hinh 17Grand Blue chap 89 hinh 18Grand Blue chap 89 hinh 19Grand Blue chap 89 hinh 20Grand Blue chap 89 hinh 21Grand Blue chap 89 hinh 22Grand Blue chap 89 hinh 23Grand Blue chap 89 hinh 24Grand Blue chap 89 hinh 25Grand Blue chap 89 hinh 26Grand Blue chap 89 hinh 27Grand Blue chap 89 hinh 28Grand Blue chap 89 hinh 29Grand Blue chap 89 hinh 30Grand Blue chap 89 hinh 31Grand Blue chap 89 hinh 32Grand Blue chap 89 hinh 33Grand Blue chap 89 hinh 34Grand Blue chap 89 hinh 35Grand Blue chap 89 hinh 36Grand Blue chap 89 hinh 37Grand Blue chap 89 hinh 38Grand Blue chap 89 hinh 39Grand Blue chap 89 hinh 40Grand Blue chap 89 hinh 41Grand Blue chap 89 hinh 42Grand Blue chap 89 hinh 43Grand Blue chap 89 hinh 44Grand Blue chap 89 hinh 45Grand Blue chap 89 hinh 46Grand Blue chap 89 hinh 47Grand Blue chap 89 hinh 48Grand Blue chap 89 hinh 49Grand Blue chap 89 hinh 50Grand Blue chap 89 hinh 51Grand Blue chap 89 hinh 52Grand Blue chap 89 hinh 53Grand Blue chap 89 hinh 54Grand Blue chap 89 hinh 55Grand Blue chap 89 hinh 56
Chapter 89

CHƯƠNG MỚI NHẤT