/ Good/Bad Fortune / Chap 98

Good/Bad Fortune Chap 98

Good/Bad Fortune

Ariel Putra Duyung
đang cập nhật
30,823
Hãy cẩn thận khi đối mặt với họ, vì họ có thể thay đổi cả số phận của bạn! Khi vận may và xui xẻo lại là một loại năng lực thì bạn sẽ làm gì để sống cùng với nó? Areka Putra, 1 thiếu niên vừa lên lớp 10 đã phải sống với năng lực "XUI XẺO" ngay từ khi sinh ra. Cậu sẽ gặp phải xui xẻo khi các "Dấu hiệu" xuất hiện và cậu hoặc phải gánh lấy nó, hoặc tìm một nạn nhân và đối mắt với người đó trong 10 giây, rồi người đó sẽ phải gánh sự xui xẻo đó thay cậu. Cũng vì vậy mà cậu bị dính phải những lời đ...

Good/Bad Fortune chap 98 hinh 1Good/Bad Fortune chap 98 hinh 2Good/Bad Fortune chap 98 hinh 3Good/Bad Fortune chap 98 hinh 4Good/Bad Fortune chap 98 hinh 5Good/Bad Fortune chap 98 hinh 6Good/Bad Fortune chap 98 hinh 7Good/Bad Fortune chap 98 hinh 8Good/Bad Fortune chap 98 hinh 9Good/Bad Fortune chap 98 hinh 10Good/Bad Fortune chap 98 hinh 11Good/Bad Fortune chap 98 hinh 12Good/Bad Fortune chap 98 hinh 13Good/Bad Fortune chap 98 hinh 14Good/Bad Fortune chap 98 hinh 15Good/Bad Fortune chap 98 hinh 16Good/Bad Fortune chap 98 hinh 17Good/Bad Fortune chap 98 hinh 18Good/Bad Fortune chap 98 hinh 19
Chapter 98

CHƯƠNG MỚI NHẤT