/ Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm / Chap 145

Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm Chap 145

Hội Pháp Sư Nhiệm Vụ 100 Năm / Fairy Tail: 100 Years Quest

Mashima Hiro
đang cập nhật
1,731,757
Fairy Tail nhiệm vụ 100 năm sẽ tiếp nối theo chương 545 của chính truyện Fairy Tail. Cốt truyện vẫn do tác giả Mashima Hiro đảm nhận, còn về minh họa thì do tác giả Atsuo Ueda. Nhóm dịch: Mashima Hiro VN FC/We love Mashima Hiro. Link: fb.com/mhvnfc.group

Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 1Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 2Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 3Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 4Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 5Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 6Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 7Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 8Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 9Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 10Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 11Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 12Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 13Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 14Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 15Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 16Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 17Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 18Fairy Tail Nhiệm Vụ 100 Năm chap 145 hinh 19
Chapter 145

CHƯƠNG MỚI NHẤT